Asystent osoby niepełnosprawnej

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Asystent osoby niepełnosprawnej
Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej 341201
Kwalifikacje: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Czas trwania nauki: 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.

Praca: asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego (dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat, akademik), jest związana z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia20
JOZ - Język obcy zawodowy20
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach medyczno – społecznego:
Podstawy psychologii i socjologii10
Język migowy27
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną57
Wykonywanie czynności opiekuńczych57
Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej57
Wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych57
RAZEM: 365

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close