Technik fotografii i multimediów

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik fotografii i multimediów  343105
Kwalifikacje: AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2,5 roku, tj. 5 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Fotograf/ Technik fotografii i multimediów wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów – w atelier fotograficznym lub w plenerze. Zajmuje się również ręczną lub maszynową obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie, albo powierzonych mu zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Technik fotografii i multimediów posiada niezbędną wiedzę, umożliwiającą obróbkę materiału fotograficznego. Zmysł estetyczny, połączony ze znajomością zasad kompozycji sprawiają, że fototechnik potrafi wykonać profesjonalne zdjęcia.

Praca: W laboratoriach fotograficznych o różnych profilach, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja pracy zespołu20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego
Podstawy fotografii65
Marketing20
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.20.Rejestracja i obróbka obrazu
Organizacja prac fotograficznych163
Rejestracja obrazu162
Kopiowanie i obróbka obrazu163
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych97
Przygotowanie projektów multimedialnych98
RAZEM: 878

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close