Górnik eksploatacji podziemnej

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Górnik eksploatacji podziemnej 811101
Kwalifikacje: GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Czas trwania nauki: 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Górnik eksploatacji podziemnej wykonuje prace w przodkach zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i instrukcjami roboczymi. Posługuje się w zależności od potrzeb narzędziami ręcznymi lub mechanicznymi. Montuje, demontuje i utrzymuje w sprawności wszelkiego typu uzbrojenie i wyposażenie wyrobisk w celu zapewnienia ciągłości ruchu kopalni.
Kontroluje bezpieczeństwo w przodku przed przystąpieniem zespołu do pracy i w trakcie dniówki. Usuwa luźne bryły skalne ze stropu. Wierci otwory strzałowe. Wykonuje operacje związane z załadowaniem materiałów wybuchowych do otworów, ich łączeniem i odpalaniem, zgodnie z metryką strzałową zatwierdzoną przez kierownika robót górniczych. Sprawdza efekty odstrzału usuwa ewentualne niewypały. Ładuje urobek oraz rozdrabnia wielkie bryły.

Praca: Górnik eksploatacji podziemnej może podejmować pracę w przedsiębiorstwach górniczych prowadzących roboty udostępniające i przygotowawcze, kopalniach eksploatujących węgiel kamienny, kopalniach eksploatujących sole oraz rudy metali.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo - hutniczego
Technologie i konstrukcje mechaniczne26
Podstawy podziemnej eksploatacji złóż 65
Pracownia techniczna26
Miernictwa górnicze20
Maszyny i urządzenia górnicze33
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.11. Eksploatacja złóż podziemnych
Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych135
Urabianie i wydobywanie złóż134
Wentylacja i klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych 134
RAZEM:663

 

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close