Kurs kompetencji ogólnych

Kursy kompetencji ogólnych (kko) są między innymi dla osób, które chcą uzyskać dyplom w zawodzie (poprzez kształcenie na kkz) a nie mają wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Aby uzyskać potwierdzenie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej należy złożyć egzaminy eksternistyczne (OKE) z zakresu wszystkich przedmiotów wymienionych w tabeli.
Osoba uczestnicząca w kształceniu na KKO, może jednocześnie odbywać naukę na kilku kursach.
Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla zasadniczej szkoły zawodowej dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

Kursy Kompetencji Ogólnych mogą odbywać się z przedmiotów i w ilości godzin wymienionych poniżej:

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
l.p. Przedmiot na KKO (kurs kompetencji ogólnych) Ilość godzin
RAZEM 695 godzin
1 Język polski 160
2 Język obcy 130
3 Historia 65
4WOS 30
5 Podstawy przedsiębiorczości 30
6 Geografia30
7Biologia30
8 Chemia 30
9 Fizyka 30
10 Matematyka 130
11 Informatyka 30

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close