Monter – elektronik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Monter – elektronik 742102
Kwalifikacje: E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych; E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
Słuchacz po uzupełnieniu Kwalifikacji jeszcze o E.20. i E.24. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik elektronik.

Czas trwania nauki: 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Monter elektronik buduje, konserwuje, remontuje i naprawia urządzenia oraz układy elektroniczne. W zakres pracy montera elektronika wchodzą urządzenia i układy elektroniki ogólnej, montaż oraz naprawy komputerów i urządzeń do nagrywania, odtwarzania i przesyłania dźwięków oraz obrazów, elektronicznych instrumentów muzycznych, elektronicznego sprzętu medycznego, montaż i naprawa systemów elektroniki przemysłowej. Ponadto monter elektronik sprawdza parametry nowych układów elektronicznych.

Praca: wszystkie zakłady przemysłu elektronicznego- produkcyjne, montażowe, lub usługowe, a także inne firmy wykorzystujące lub eksploatujące urządzenia i sprzęt elektroniczny, laboratoria badawcze. W zakładach przemysłowych, produkujących lub stosujących sprzęt elektroniczny, pracują jako konserwatorzy, operatorzy sprzętu, kontrolerzy jakości produkcji. Mogą pracować również w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego. Innym miejscem zatrudnienia montera elektronika są zakłady instalujące sprzęt i aparaturę elektroniczną.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
20
JOZ - Język obcy zawodowy
30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno - elektronicznego

Technologia i materiałoznawstwo elektryczne
14
Elektrotechnika
34
Elektronika
39
Pomiary elektryczne i elektroniczne
14
Pracownia elektryczna i elektroniczna
37
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych
Montaż elektryczny układów i urządzeń elektronicznych
114
Montaż mechaniczny urządzeń elektronicznych
114
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
Instalacja urządzeń elektronicznych
130
Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych
130
RAZEM:
716

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close