Monter konstrukcji budowlanych

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Monter konstrukcji budowlanych 711102
Kwalifikacje: BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych
• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Czas trwania nauki: 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Monter konstrukcji budowlanych może wykonywać prace w zakresie montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych), montażu konstrukcji żelbetowych i montażu konstrukcji drewnianych. Z pracami tymi związane są również prace pochodne polegające na konserwowaniu i remontowaniu konstrukcji budowlanych, składowaniu elementów konstrukcyjnych, konstruowaniu niezbędnych rusztowań.

Praca: w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w zakładach prefabrykacji. Monter konstrukcji budowlanych pracuje m.in. przy montażu budynków i budowli, takich jak budynki mieszkalne, handlowe, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowe, mosty, dźwigi, kładki, wieże, słupy energetyczne, słupy radiostacji.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
20
JOZ - Język obcy zawodowy
30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego
Budownictwo ogólne
110
Dokumentacja techniczna
28
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych
Montaż konstrukcji stalowych
130
Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
130
Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
130
RAZEM:
618

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close