Monter mechatronik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Monter mechatronik 742114
Kwalifikacje: E.3.Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych; E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
Słuchacz po uzupełnieniu Kwalifikacji jeszcze o E.18. i E.19. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik mechatronik.

Czas trwania nauki: 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Monter mechatronik jest specjalista którego zadania zawodowe polegają na montowaniu, uruchamianiu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Praca: Monter mechatronik może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń i systemów mechatronicznych, oraz operatora maszyn manipulacyjnych. Jego praca odbywa się głównie w dobrze wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
20
JOZ - Język obcy dla mechatroników
30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczego - hutniczego
Technologie i konstrukcje mechaniczne94
Elektrotechnika i elektronika94
Pomiary elektryczne i elektroniczne
38
Pracownia elektryczna i elektroniczna
74
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.3.Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
72
Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
72
Montaż elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych
72
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
49
Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
49
RAZEM:704

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close