Monter sieci i instalacji sanitarnych

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: monter sieci i instalacji sanitarnych 712618

Kwalifikacje: BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Czas trwania nauki: 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje wszelkiego typu instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodne i kanalizacyjne, montuje także różne typy deszczownic, wykonuje też prace konserwatorskie dotyczące wszystkich wymienionych obiektów. Jest to jeden z najpopularniejszych zawodów w ostatnich latach.

Praca: może być zatrudniony w różnego rodzaju firmach instalacyjnych, klimatyzacyjnych, przedsiębiorstwach związanych z budową i remontem sieci komunalnych lub prowadzić działalność na własny rachunek.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe nie są wymagane
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej
20
JOZ - Język obcy zawodowy
30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego:
Podstawy budownictwa
137
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.8.
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych
73
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych
74
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych
74
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.9.
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych
54
Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
54
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych
54
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych
53
RAZEM:
663

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close