Murarz – tynkarz

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Murarz – tynkarz 711204
Kwalifikacje: BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Czas trwania nauki: 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Murarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory.

Praca: w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w zakładach prefabrykacji.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy
30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego
Budownictwo ogólne107
Dokumentacja techniczna
31
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
98
Wykonywanie murowych konstrukcji budowlanych
97
Wykonywanie tynków98
Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowych konstrukcji budowlanych
97
RAZEM:
618

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close