Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
Kwalifikacje: SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.
• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Czas trwania nauki: 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Zawód operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego jest zawodem szerokoprofilowym, ze względu na podział pracy w przemyśle spożywczym na specyficzne branże przetwórstwa i wytwarzania. Może obejmować obsługę wybranej grupy maszyn i urządzeń, w szczególności: do przetwórstwa i konserwacji mięsa i przetworów mięsnych, do przetwórstwa owoców i warzyw, do wytwarzania artykułów mleczarskich, do wytwarzania produktów przemiału zbóż oraz do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych.

Praca: przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
20
JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym
30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego
Podstawy technologii żywności
52
Technika w przetwórstwie spożywczym
86
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
Przygotowanie surowców, dodatków do żywności materiałów pomocniczych
141
Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych
141
Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki
141
RAZEM:
651

 

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close