Opiekun medyczny

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Opiekun medyczny 532102

Kwalifikacje: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Opiekun medyczny należy do zawodów zaufania publicznego, dlatego osoba pełniąca obowiązki opiekuna powinna posiadać niezbędne kompetencje zawodowe i tak ważną w tym zawodzie empatię i umiejętność pracowania w zespole.

Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie (160 godzin) praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ – Organizacja pracy małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno - społecznego
Anatomia, fizjologia, patologia50
Medycyna zapobiegawcza44
Ekonomika, prawo i etyka
30
Język migowy
26
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
69
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej
70
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną69
RAZEM:
468

 

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close