Optyk – mechanik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Optyk – mechanik 731104

Kwalifikacje:

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych,

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Czas trwania nauki: 1,5 rok, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Optyk-mechanik wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu optycznego, m.in. aparatów fotograficznych, kamer, aparatów projekcyjnych, mikroskopów, niwelatorów, lornetek, peryskopów, rzutników, a także zespołów, takich jak przekładnie, mechanizmy napędowe i pomocnicze. Reguluje i sprawdza działanie zmontowanego sprzętu optycznego, posługując się narzędziami i maszynami ślusarsko-montażowymi ora przyrządami kontrolno-pomiarowymi. Wykonuje podstawowe operacje ślusarskie, jak: piłowanie, wiercenie, frasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. Przeprowadza konserwacje i regulacje układów optycznych. Wykonuje demontaż i montaż sprzętu laboratoryjnego, geodezyjnego i obserwacyjnego, ciemniowego, mikroskopów, mechanizmów przekładni i napędowych oraz układów oświetlających.

Praca: pracownie optyczne, salony optyczne, gabinety opto-metryczno-kontaktologiczne, serwisy napraw sprzętu optycznego, zakłady produkujące sprzęt optyczny.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
20
JOZ - Język obcy dla optyków30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczego - hutniczego
Podstawy technologii maszyn59
Optyka z elementami elektrotechniki i elektroniki144
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu
98
Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
97
Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
98
Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
97
RAZEM: 683

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close