Piekarz

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Piekarz 751204

Kwalifikacje: SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Czas trwania nauki: 1,5 rok, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Piekarz na stanowisku pracuje sam lub z pomocnikiem. Przykładowe zadania zawodowe to: przygotowanie surowców do produkcji, wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa, dzielenie ciasta na kęsy, formowanie, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa, wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich, schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa, dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn, i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji itd.

Praca: piekarnie, zakłady produkcyjne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego
Podstawy technologii żywności53
Technika w przetwórstwie spożywczym85
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.3. Produkcja wyrobów piekarskich
Magazynowanie surowców piekarskich
141
Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich
141
Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciast
141
RAZEM:
651

 

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close