Przetwórca ryb

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Przetwórca ryb 751103
Kwalifikacje: SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Czas trwania nauki: 1,5 rok, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Przetwórca ryb wykonuje czynności technologiczno-produkcyjne w procesie przetwarzania surowca rybnego; przeprowadza obróbkę wstępną surowca, a następnie – w zależności od rodzaju finalnego produktu – poddaje półfabrykat dalszej obróbce, jak np. mrożeniu, soleniu, wędzeniu lub marynowaniu; używa maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego celu oraz zgodnie zobowiązującymi normami.

Praca: w zakładach zajmujących się obróbką ryb a także produkcją przetworów rybnych

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Działalność gospodarcza20
JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym20
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
II. Efekty kształcenia właściwe dla obszaru turystyczno - gastronomicznego:
Podstawy technologii żywności47
Technika w przetwórstwie spożywczym100
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.18. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
Wstępna obróbka surowców rybnych141
Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
141
Przygotowywanie surowców oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania
141
RAZEM:
650

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close