Technik agrobiznesu

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik agrobiznesu 331402

Kwalifikacje:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej,
ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik agrobiznesu projektuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie, stosuje przepisy formalno – prawne przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej, opracowuje i stosuje efektywne strategie marketingowe, prowadzi rachunkowość w małych firmach agrobiznesu, organizuje pracę małych zespołów pracowniczych itd.

Praca: przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy handlowe, usługowe i produkcyjne, obsługa ruchu turystycznego, marketing i sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych, usługi techniczne, finansowe i bankowe rynku rolnego oraz weterynaryjne, urzędy administracji samorządowej. Technik agrobiznesu może również prowadzić własne przedsiębiorstwo agroturystyczne lub rolne o dowolnej wielkości.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
30
PDG – Podstawy działalności gospodarczej30
JOZ - Język obcy w agrobiznesie30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne30
OMZ - Organizacja małych zespołów
30
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska
Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych95
Podstawy ekonomiki agrobiznesu95
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
Prowadzenie produkcji roślinnej
216
Prowadzenie produkcji zwierzęcej216
Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie218
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie120
Planowanie przetwórstwa żywności120
Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie120
RAZEM: 1350

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close