Technik budownictwa

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik budownictwa 311204

Kwalifikacje:

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

albo

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych.

albo

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji B.16. może uzyskać tytuł Betoniarz-zbrojarz, po uzyskaniu kwalifikacji B.18. może uzyskać tytuł Murarz-tynkarz a po uzyskaniu kwalifikacji B.20. może uzyskać tytuł Monter konstrukcji budowlanych. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

Praca: Przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie prefabrykatów, laboratoria, państwowy nadzór budowlany, administracje budynków, biura projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja pracy zespołu
20
II. Efekty kształc. wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego
Budownictwo ogólne120
Dokumentacja techniczna50
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.30.
Sporządzanie kosztorysów32
Przygotowywanie dokumentacji przetargowej33
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.33.
Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych28
Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego28
Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych29
Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych29
Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórka obiektów budowlanych29
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.16
Przygotowanie zbrojenia do montażu97
Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniu i formach98
Wykonywanie mieszanek betonowych97
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, pielęgnacja świeżego betonu98
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.18.
Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych97
Wykonywanie murowych konstrukcji budowlanych98
Wykonywanie tynków97
Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowych konstrukcji budowlanych98
VI. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.20.
Montaż konstrukcji stalowych130
Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych130
Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych130
RAZEM:878

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close