Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
Kwalifikacje:

ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,

ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik chłodnictwa i klimatyzacji montuje, uruchamia i obsługuje absorpcyjne lub sprężarkowe urządzenia chłodnicze (chłodziarki, zamrażarki, szafy, lady chłodnicze, chłodnie) oraz klimatyzacyjne ( w budynkach i pojazdach). Prowadzi bieżącą konserwację urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych; zajmuje się naprawami urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz przeprowadza ocenę ich pracy.

Praca: Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach z branży klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji. Mogą również rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP w wykonywaniu zadań zawodowych
20
Język obcy zawodowy30
Podejmowanie działalności gospodarczej20
Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo – hutniczego, obszaru elektryczno – elektronicznego oraz budowlanego
Obiekty budowlane w aspekcie chłodnictwa i klimatyzacji30
Termodynamika techniczna40
Podstawy konstrukcji maszyn:

Rysunek techniczny

Konstrukcje mechaniczne

Techniki wytwarzania
70
Elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji43
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.30. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
Montaż urządzeń i instalacji chłodniczych97
Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych98
Naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych98
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacjiE.31. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
Montaż urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła97
Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła98
Naprawa urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła98
RAZEM:879

 

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close