Technik transportu drogowego

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Budowa dróg
Zawód: technik transportu drogowego 311927
Kwalifikacje:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego,

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik transportu drogowego sporządza projekty ulic, dróg. Planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów. Zadania te technik drogownictwa może wykonywać samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogowym i mostów. Może pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa, we współpracy z władzami gminnymi i miejskimi w zakresie komunikacji.

Praca: Technik transportu drogowego może pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa, Może też znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową dróg i autostrad, w wytwórniach mas bitumicznych, itp.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy20
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego:
Budownictwo ogólne25
Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych30
Organizacja robót drogowych i utrzymaniowych30
Dokumentacja techniczna30
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych
1. Wykonywanie robót ziemnych162
2. Wykonywanie nawierzchni drogowych163
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych84
2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych85
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
1. Sporządzanie kosztorysów33
2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej32
RAZEM:774

 

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close