Technik elektryk

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik elektryk 311303

Kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki: 2,5 roku, tj. 5 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk wykonuje także wszelkie działania zabezpieczające instalację i urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem, jest w stanie zdiagnozować elementy elektryczne i określić ich stan techniczny.

Praca: Zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno - elektronicznego
Technologia i materiałoznawstwo32
Pracownia pomiarów elektrycznych65
Podstawy elektrotechniki i elektroniki53
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych147
Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych146
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż instalacji elektrycznych114
Konserwacja instalacji elektrycznych114
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych65
Eksploatacja instalacji elektrycznych65
RAZEM:911

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close