Technik górnictwa podziemnego

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik górnictwa podziemnego 311703

Kwalifikacje:

GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż,

GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik górnictwa podziemnego planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

Praca: Absolwenci tego kierunku w zależności od realizowanej specjalności mogą podjąć pracę: w zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych, kopalniach węgla kamiennego, rud i soli, biurach projektów, instytucjach naukowo-badawczych.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy dla górników30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja pracy zespołu
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo - hutniczego
Technologie i konstrukcje mechaniczne43
Podstawy podziemnej eksploatacji złóż65
Pracownia techniczna32
Miernictwo górnicze20
Maszyny i urządzenia górnicze42
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.11. Eksploatacja złóż podziemnych
Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych134
Wydobywanie kopalin134
Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych135
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
Organizowanie i prowadzenie robót górniczych82
Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im81
RAZEM:878

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close