Technik informatyk

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Informatyka
Zawód: technik informatyk 351203
Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

 

Technik Informatyk – kierunek przyszłości

Aby otrzymać tytuł zawodowy: technik informatyk należy podjąć naukę w szkole policealnej i zdać egzamin państwowy potwierdzający umiejętności zdobyte w trakcie kształcenia. Dzięki podjęciu nauki w naszej szkole nauczysz się sprawnie posługiwać różnymi systemami operacyjnymi. Bardzo dobrze poznasz oprogramowanie użytkowe, dowiesz się jak działają bazy danych oraz nauczysz się języków programowania (w tym języka SQL). Wiele umiejętności praktycznych, takich jak kompetencje do konfiguracji sprzętu i urządzeń peryferyjnych oraz konfiguracji urządzeń sieciowych, zapewni Ci start w zawodowej ścieżce. Technik informatyk to zawód objęty państwową certyfikacją, ukończenie nauki kończy się otrzymaniem certyfikatu i dyplomu wraz z suplementem potwierdzającym umiejętności.

Po zakończonej nauce technik informatyk może podjąć pracę w firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi informatycznej, firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania komputerowego, w sklepach komputerowych. Jako tytułowany technik informatyk będziesz mógł również prowadzić własną działalność w zakresie podstawowych usług informatycznych. Nauka informatyki jest jedną z najlepszych inwestycji, na jaką możesz się zdecydować już dziś!

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy20
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno - elektronicznego:
Systemy operacyjne i sieci komputerowe25
Witryny i aplikacje internetowe20
Administracja bazami danych20
Programowanie aplikacji internetowych11
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy78
2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego78
3. Naprawa komputera osobistego78
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej65
2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych65
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi65
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
1. Tworzenie stron internetowych91
2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych91
3. Tworzenie aplikacji internetowych91
RAZEM:878

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close