Technik księgarstwa

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik księgarstwa 522306

Kwalifikacje:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży,
HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji może uzyskać tytuł Sprzedawca. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji może uzyskać tytuł Technik handlowiec.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Zadania zawodowe technika księgarstwa obejmują organizowanie i prowadzenie handlowej działalności księgarskiej, organizowanie sprzedaży oraz promowanie książek i wydawnictw krajowych, zagranicznych, współczesnych i dawnych, prowadzenie sprzedaży książek i wydawnictw. Technik księgarstwa ma również za zadanie upowszechniać książki
i wydawnictwa oraz podejmować współpracę z instytucjami kulturalno-oświatowymi.

Praca: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa może podejmować pracę w księgarniach ogólnoasortymentowych i specjalistycznych, hurtowniach książek, wydawnictwach, w przedsiębiorstwach księgarskich w działach: handlowym, marketingu
i reklamy.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 6 tygodni = 240 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja pracy zespołu
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego
Towaroznawstwo25
Prawo konsumenta8
Promocja7
Podstawy ekonomii25
Technika pracy biurowej15
Statystyka25
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży
Organizowanie sprzedaży228
Sprzedaż towarów227
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.21.Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej
Pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw52
Opracowania bibliografii i katalogów52
Organizowanie działań marketingowych w księgarni52
RAZEM:826

 

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close