Technik mechanik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik mechanik 311504

Kwalifikacje:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,

albo
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,

albo

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

Praca: firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych, zakłady usługowo-naprawcze.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 7 tygodni = 280 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy dla mechaników30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja pracy zespołu
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo - hutniczego
Podstawy konstrukcji maszyn57
Technologia obróbki skrawaniem57
Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn56
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.44
Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń49
Nadzorowanie przebiegu produkcji49
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.17
Montaż maszyn i urządzeń211
Obsługa maszyn i urządzeń212
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.19.
Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki105
Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających106
Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki106
Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie106
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.20.
Wykonywanie elem. maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej105
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej106
Wykonywanie połączeń materiałów106
Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi106
W zależności od wybranej specjalizacji razem ok. 801 godzin

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close