Technik mechatronik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik mechatronik 311410
Kwalifikacje:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik Mechatronik to nauka dla osób spostrzegawczych, o dobrze rozwiniętej koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wykazujących się zainteresowaniem techniką i informatyką. Mechatronik to osoba potrafiąca zaradzić wszelkim problemom związanym z działaniem urządzeń mechanicznych i systemami nimi zarządzającymi. Podczas prowadzonej przez nas nauki uczymy przyszłych mechatroników jak projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia oraz linie produkcyjne. Technik mechatronik zdobywa wiedzę z dziedzin takich jak: mechanika, elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, optyka czy metrologia. Mechatronik zajmuje się obsługą różnorodnej, fachowej aparatury, np. medycznej czy urządzeń automatyki samochodowej za pomocą specjalistycznego oprogramowania. W czasie nauki słuchacz rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów. Podczas kształcenia się uczniowie poznają program AutoCad, czytają i opracowują dokumenty techniczne przy jego użyciu.

Praca: Technik mechatronik stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem edukacji, ukończenie tego kierunku daje możliwość znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu branżach: produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej czy badawczo-rozwojowej. Wielu techników mechatroniki podejmuje pracę w firmach produkcyjnych tworząc na przykład zaawansowaną aparaturę medyczną, nowoczesne zabawki czy roboty przemysłowe i układy sterowania pojazdami.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.

Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy dla mechatroników30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja pracy zespołu
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno – elektronicznego oraz mechanicznego i górniczo - hutniczego
Podstawy elektrotechniki i elektroniki78
Podstawy technologii maszyn78
Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn78
Pracownia automatyki i sterowania79
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych71
Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych72
Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych72
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych55
Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych56
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych43
Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych44
Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych43
RAZEM:879

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close