Technik organizacji turystyki

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik organizacji turystyki 422104
Kwalifikacje:

HGT.07. Przygotowywanie i imprez i usług turystycznych,
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik organizacji turystyki ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania optymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

Praca: biura podróży, hotele, agroturystyka, izby turystyki, punkty informacji turystycznej, kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki, urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik organizacji turystyki może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 12 tygodni = 480 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS - Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego
Podstawy turystyki67
Podstawy działalności gospodarczej w turystyce36
Ekonomika i prawo w turystyce 28
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.13.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych72
Rezerwacja imprez i usług turystycznych72
Realizacja imprez i usług turystycznych71
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.14.Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Prowadzenie informacji turystycznej72
Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych72
Rozliczanie imprez i usług turystycznych71
RAZEM: 671

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close