Technik ogrodnik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Technik ogrodnik
Zawód: technik ogrodnik 314205
Kwalifikacje: OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,
OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik ogrodnik jest osobą odpowiedzialną za projektowanie, realizowanie i utrzymywanie aranżacji ogrodów prywatnych i umieszczonych w miejscach publicznych. Osoba obsadzona na stanowisku ogrodnika opracowuje projekt zagospodarowania ogrodu, uwzględniając dobór sadzonych w nim roślin nie tylko pod względem estetycznym, lecz także wymaganych przez nich warunków – nasłonecznienia, gleby, etc. Ogrodnik sadzi nasiona, trawę, sadzonki drzew i krzewów, układa elementy ozdobne – kamienie, głazy, etc. W przypadku ogrodów już istniejących, a wymagających fachowej ręki ogrodnik zajmuje się pieleniem roślin, wyrywaniem chwastów, przekopywaniem i nawożeniem roślin w nich obecnych, koszeniem trawy, przycinaniem drzew i krzewów, etc.

Praca: liczne firmy ogrodnicze, realizujące aranżacje ogrodów i usługi ogrodnicze na zlecenie klientów indywidualnych i innych podmiotów.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin

Zajęcia indywidualne: nauka jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą: 30 godzin/słuchacza
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy20
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska
Przepisy ruchu drogowego30
Uprawy ogrodnicze70
Planowanie i organizacja produkcji ogrodniczej21
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Prowadzenie produkcji sadowniczej106
Prowadzenie produkcji warzywniczej106
Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych106
Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie105
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
Planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych43
Planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych43
Planowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych44
RAZEM:774

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close