Technik optyk

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Optyka
Zawód: technik optyk 325302
Kwalifikacje:

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych,
MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik optyk – swym zakresem obejmuje takie zagadnienia jak: dobór , wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji. Technik optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych.. Udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych.. Technik optyk może naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno – mechanicznychi optoelektronicznych.

Praca: pracownie optyczne, salony optyczne, gabinety opto-metryczno-kontaktologiczne, serwisy napraw sprzętu optycznego, zakłady produkujące sprzęt optyczny.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo - hutniczego
Podstawy technologii maszyn65
Optyka z elementami elektrotechniki i elektroniki137
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu97
Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych97
Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych98
Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych98
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji39
Wykonywanie pomiarów oftalmicznych39
Dobieranie pomocy wzrokowych39
Wykonywanie pomocy wzrokowych39
Naprawianie pomocy wzrokowych39
RAZEM:897

 

 

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close