Technik pojazdów samochodowych

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Technik pojazdów samochodowych
Zawód: technik pojazdów samochodowych 311513
Kwalifikacje: MOT.03. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,

lub
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Czas trwania nauki: 2,5 roku, tj. 5 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych. W trakcie nauki słuchacze nie tylko poszerzą swoją wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania, ale również poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Technik pojazdów samochodowych posiada niezbędną wiedzę dotyczącą naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także diagnostyki i obsługi układów elektronicznych i elektrycznych.

Praca: Absolwenci kierunku będą cenionymi fachowcami nie tylko w punktach serwisujących pojazdy samochodowe. Ich wiedza będzie również bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów. Ciekawą możliwością jest również rozwinięcie własnej działalności oferującej usługi naprawczo – diagnostyczne.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

Zajęcia indywidualne: nauka jazdy: 30 godzin/słuchacza
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy20
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo – hutniczego oraz obszaru elektryczno - elektronicznego
Przepisy ruchu drogowego30
Podstawy konstrukcji maszyn30
Techniki wytwarzania40
Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych80
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych136
Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych137
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych136
Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych137
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych36
Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych36
RAZEM:898

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close