Technik procesów drukowania

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik procesów drukowania 311935
Kwalifikacje:

PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych,

lub

PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych,

PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej.

•Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
•Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.

Praca: Technik procesów drukowania może podejmować pracę w drukarniach i zakładach poligraficznych jako maszynista we wszystkich technikach drukowania, pomocnik maszynisty, kopista, technolog, w firmach rzemieślniczych, w zakładach prowadzących usługi poligraficzne, jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w poligrafii
20
PDG – Działalność gospodarcza w poligrafii20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia właściwe dla obszaru administracyjno - usługowego
Podstawy poligrafii37
Podstawy maszynoznawstwa poligraficznego48
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.15.Realizacja procesów drukowania z form drukowych
Wykonywanie form drukowych260
Wykonywanie odbitek z form drukowych260
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.40.Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
Planowanie produkcji poligraficznej81
Kontrolowanie produkcji poligraficznej81
RAZEM:878

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close