Technik procesów introligatorskich

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik procesów introligatorskich 311936
Kwalifikacje:

PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych,

PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik procesów introligatorskich to osoba, która przygotowuje wkłady książkowe do oprawy twardej, szyje ręcznie komplety składek do oprawy miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, kartony, papier, tworzywa sztuczne.

Do jego zadań należy również ręczne lub maszynowe wykonywanie wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu np.: klasery i opakowania, ozdobne futerały a także zabezpieczanie starodruków, zniszczonych kart i opraw książek. Obsługuje nowoczesne urządzenia i linie potokowe. Analizuje i kontroluje proces technologiczny i gotową produkcję poligraficzną.

Praca: technik procesów introligatorskich może znaleźć zatrudnienie w drukarniach, firmach introligatorskich, jako osoba planująca i kontrolująca produkcję poligraficzną zarówno jednostkową jak i przemysłową Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w poligrafii
20
PDG – Działalność gospodarcza w poligrafii20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia właściwe dla obszaru administracyjno - usługowego
Podstawy poligrafii37
Podstawy maszynoznawstwa poligraficznego48
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.14.Realizacja procesów introligatorskich
Wykonywanie obróbki druków luźnych260
Wykonywanie opraw260
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.40.Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
Planowanie produkcji poligraficznej81
Kontrolowanie produkcji poligraficznej81
RAZEM:878

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close