Technik przetwórstwa mleczarskiego

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402

Kwalifikacje:

SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,

SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Podstawowe zadania Technika przetwórstwa mleczarskiego to nadzór nad powierzonym odcinkiem produkcji artykułów mleczarskich, rozliczenia produkcji, opracowywaniu nowych wyrobów i technologii.

Praca: technik przetwórstwa mleczarskiego może znaleźć zatrudnienie w zakładach przetwórstwa i zakładach mleczarskich.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 7 tygodni = 280 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja pracy małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
Podstawy technologii żywności67
Technika w przetwórstwie spożywczym90
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
Przygotowanie surowców, dodatków do żywności materiałów pomocniczych141
Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych141
Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki141
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.17.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
Organizowanie produkcji wyrobów mleczarskich55
Nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich56
RAZEM:801

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close