Technik rachunkowości

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik rachunkowości 431103

Kwalifikacje: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik rachunkowości prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów. Wykonuje także różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności. Technik rachunkowości wykonuje wszelkie obowiązki finansowo-księgowe w przedsiębiorstwie.

Praca: Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość mogą znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja pracy zespołu
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego
Podstawy ekonomii30
Technika pracy biurowej12
Statystyka30
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.36.Prowadzenie rachunkowości
Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych112
Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji113
Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej113
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Rozliczanie wynagrodzeń119
Rozliczanie podatków i innych danin publicznych120
Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS119
RAZEM:878

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close