Technik spedytor

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik spedytor 333108
Kwalifikacje: SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Organizuje wyładunek i załadunek towarów.

Praca: spedytorów poszukują przede wszystkim firmy z branży przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja pracy małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach administracyjno - usługowego
Technika biurowa65
Statystyka66
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
Planowanie realizacji procesów transportowych83
Przygotowywanie ładunków do transportu83
Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych83
Prowadzenie dokumentacji83
Nadzorowanie realizacji procesów transportowych84
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.29. Obsługa klientów i kontrahentów
Prowadzenie korespondencji i negocjacji110
Kalkulowanie cen usług spedycyjno - transportowych111
RAZEM:878

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close