Technik technologii żywności

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik technologii żywności 314403
Kwalifikacje:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych,

lub
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,

lub
SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich,

lub
SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych,

lub
SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych,
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik technologii żywności zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

Praca: firmy zajmujące się produkcją żywności, zakłady gastronomiczne

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 7 tygodni = 280 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja pracy zespołu
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
Podstawy technologii żywności57
Technika w przetwórstwie spożywczym100
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.2.
Surowce, materiały i dodatki do żywności141
Procesy produkcji wyrobów spożywczych141
Magazynowanie i ekspedycja141
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.3.
Magazynowanie surowców piekarskich141
Technologia produkcji piekarskiej141
Ocena jakości i ekspedycja pieczywa141
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.4.
Magazynowanie surowców cukierniczych141
Technologia produkcji cukierniczej141
Dekorowanie, magazynowanie i ekspedycja141
VI. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.5.
Rozbiór i wykrawanie105
Magazynowanie i dystrybucja mięsa106
Produkcja przetwórcza106
Magazynowanie i dystrybucja przetworów106
VII. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.16.
Organizacja produkcji żywności55
Nadzór i monitoring produkcji żywności56
VIII. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.18.
Wstępna obróbka surowców rybnych141
Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych141
Przygotowywanie surowców oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania141
RAZEM: ok. 801 godzin w zależności od wybranej specjalizacji

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close