Technik teleinformatyk

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Teleinformatyka
Zawód: technik teleinformatyk 351103
Kwalifikacje:

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi,
INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik teleinformatyk min. montuje, konfiguruje i eksploatuje komputery i ich podzespoły. Instaluje programy operacyjne i sterowniki w komputerach, instaluje komputery w sieci i zapobiega zawirusowaniu sieci. Uczestniczy w projektowaniu i rozbudowie systemów komputerowych i wyposażaniu ich w urządzenia komunikacji sieciowej i urządzenia peryferyjne. Organizuje pracę lokalnej sieci komputerowej w przedsiębiorstwach. Standaryzuje stacje robocze i serwery. Wykonuje przeglądy i naprawę sprzętu komputerowego. Współpracuje z użytkownikami systemów komputerowych i sieci w zakresie serwisu technicznego. Technik teleinformatyk może także organizować działy zajmujące się wdrażaniem nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych w procesach nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Prowadzi sprzedaż podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania.

Praca: Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery czyli bankach, urzędach, mediach, telekomunikacji, szkołach i uczelniach, firmach specjalizujących się w dostawie sprzętu komputerowego. Technicy teleinformatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy20
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno - elektronicznego:
Elektrotechnika i elektronika27
Technologie elementów teleinformatycznych25
Systemy teletransmisyjne27
Komputerowe wspomaganie projektowania25
Pomiary elektryczne i elektroniczne29
Systemy komputerowe28
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych86
2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych86
3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych87
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej65
2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych65
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi65
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych
1. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych54
2. Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych55
3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi55
RAZEM:878

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close