Technik telekomunikacji

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Telekomunikacja
Zawód: technik telekomunikacji 352203
Kwalifikacje:

INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich,
INF.09. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik telekomunikacji montuje, uruchamia i konserwuje urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne i radiofoniczne w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów oraz zajmuje się kontrolą jakości urządzeń w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, projektujących wymienione urządzenia, posługuje się narzędziami monterskimi i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową.

Praca: Zawód Technik Telekomunikacji przygotowuje do podjęcia pracy w firmach telekomunikacyjnych, informatycznych oraz w innych, w których eksploatowany jest sprzęt telekomunikacyjny.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy20
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno - elektronicznego:
Elektrotechnika i elektronika40
Technologia i materiałoznawstwo elektryczne32
Urządzenia telekomunikacyjne36
Konfiguracja i utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych32
Eksploatacja cyfrowych łączy transmisyjnych20
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
1. Montaż podzespołów i urządzeń sieci telekomunikacyjnych97
2. Konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych98
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej
1. Uruchamianie i utrzymanie linii telekomunikacyjnych97
2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych i abonenckich98
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych
1. Montaż sieci transmisyjnych76
2. Uruchamianie sieci transmisyjnych76
3. Utrzymanie sieci transmisyjnych76
RAZEM:878

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close