Technik turystyki na obszarach wiejskich

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Turystyka na obszarach wiejskich
Zawód: Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
Kwalifikacje: HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik turystyki na obszarach wiejskich będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Podczas nauki słuchacze poznają zasady organizowania usług noclegowych oraz sposoby wyszukiwania i organizowania atrakcji turystycznych. Program przewiduje również podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji gospodarstwa wiejskiego oraz bardzo potrzebne uzupełnienie w zakresie wiedzy z dziedziny ekonomii i marketingu.

Praca: Absolwenci kierunku będą potrafili stworzyć i samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 8 tygodnie = 320 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno – gastronomicznego:
Podstawy turystyki18
Podstawy agroturystyki18
Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych20
Żywienie turystów20
Prowadzenie produkcji roślinnej22
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.7.Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
1. Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych67
2. Realizowanie imprez i usług turystycznych67
3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych68
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.8.Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
1. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym121
2. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej121
3. Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym122
RAZEM:774

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close