Technik inżynierii sanitarnej

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik inżynierii sanitarnej 311218
Kwalifikacje:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją  sieci oraz instalacji sanitarnych,

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją  sieci oraz instalacji sanitarnych.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2,5 roku, tj. 5 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik inżynierii sanitarnej projektuje i nadzoruje wykonanie sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych; w dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i wsi oraz unieszkodliwiania odpadów, nadzoruje utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych.

Praca: przygotowanie zawodowe technika inżynierii sanitarnej pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach montażowych zaplecza technicznego, firmach eksploatacyjnych i montażowych, jednostkach służb inwestycyjnych, jednostkach nadzoru budowlanego, biurach projektowych, administracjach budynków mieszkalnych, zakładach rzemieślniczych, a po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy i zdobyciu uprawnień budowlanych na samodzielnych stanowiskach kierowniczych i w nadzorze budowlanym.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego:
Podstawy budownictwa50
Sieci komunalne47
Instalacje sanitarne40
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.8.
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych73
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych74
Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych74
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.9.
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych54
Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych54
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych54
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych53
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.27.
Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych48
Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych49
Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych49
Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych49
RAZEM:878

 

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close