Technik usług pocztowych i finansowych

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Usługi pocztowe i finansowe
Zawód: technik usług pocztowych i finansowych 421108
Kwalifikacje: EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych.

Czas trwania nauki: 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik usług pocztowych i finansowych jest osobą odpowiedzialną w firmie min. za przyjmowanie, przewóz, doręczanie i wydawanie przesyłek pocztowych; przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, rozliczanie przekazów pieniężnych i pocztowych oraz Pocztowych Zleceń Wypłat (PZW) a także za prowadzenie promocji i aktywnej sprzedaży usług. Absolwent tego kierunku będzie potrafił udzielać informacji o usługach pocztowych i finansowych świadczonych i oferowanych a także wykonywać czynności rozdzielczo-ekspedycyjne i przewozowe przesyłek pocztowych.

Praca: Technik usług pocztowych i finansowych może być zatrudniony min. w przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe, finansowe, kurierskie, logistyczna, handlowe i kolportażowe.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy20
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowy:
Usługi finansowe10
Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym10
Usługi ekspedycyjne i przewozowe10
Usługi pocztowo-finansowe10
Obrót towarowy10
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.66.Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
1. Świadczenie usług pocztowych i kurierskich54
2. Realizowanie usług finansowych54
3. Realizowanie obrotu towarowego55
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.67.Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
1. Opracowywanie przesyłek65
2. Ekspediowanie i przewóz przesyłek65
RAZEM:879

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close