Wędliniarz

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Wędliniarz 751207

Kwalifikacje: T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o T.16 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

Czas trwania nauki: 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Wędliniarz dokonuje obróbki poubojowej tusz, rozbioru na elementy zasadnicze, dzieli surowiec do produkcji wędlin, przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego według określonych normami receptur, przy użyciu maszyn i urządzeń.

Praca: rzeźnie, zakłady produkcji wędlin. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego
Podstawy technologii żywności48
Technika w przetwórstwie spożywczym90
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
Rozbiór i wykrawanie mięsa106
Magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji106
Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych106
Magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych105
RAZEM:651

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close