Szkoła policealna

Szkoła policealna ATUT

ATUT Lider Kształcenia – Szkoły policealne

Szkoły policealne, w ciągu ostatnich lat, systematycznie zyskują na popularności. Dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno szkoły policealne mające uprawnienia szkół publicznych, które realizują podstawy programowe opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i szkoły policealne rozwoju zawodowego.

Policealna szkoła zawodowa

Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej. W Policealnej szkole zawodowej nauka trwa dla poszczególnych zawodów 2 lata, czyli 4 semestry. Edukacja opiera się na podstawach programowych opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika. Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów określają właściwe akty prawne.

W ATUT Lider Kształcenia – Policealnej Szkole Zawodowej mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, również bez świadectwa dojrzałości.

Szkoły policealne – oddziały

Sprawdź gdzie znajdują się nasze szkoły policealne i odwiedź nasze oddziały – tutaj znajdziesz ich listę.

Argumentem przemawiającym za wyborem szkoły policealnej jest bardzo niskie czesne (zdecydowanie niższe niż w szkołach wyższych). Kolejną zaletą, jaką posiadają szkoły policealne jest bogaty program nauczania, ukierunkowany na zdobycie umiejętności zawodowych, w konkretnym zawodzie. W harmonogramie zajęć, oprócz zajęć teoretycznych,  znajdują się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Szkoły policealne proponują dwa systemy kształcenia: zaoczny i stacjonarny. Takie rozwiązanie sprzyja osobom, które pracują i jednocześnie chcą uzupełnić wykształcenie oraz podnosić kwalifikacje.

Po szczegóły zapraszamy do sekretariatu.

 

 

 

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close