Policealna szkoła medyczna

strona6

ATUT Lider Kształcenia – Policealna Szkoła Medyczna

to szkoła, która ma uprawnienia szkoły publicznej. Nauka opiera się na programach zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika lub równorzędny.

W ATUT Lider Kształcenia – Policealnej Szkole Medycznej mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

Czas trwania nauki:
od 1 do 2 lat, tj. od 2 do 4 semestrów

System zajęć: zaoczny lub stacjonarny
Uzyskany tytuł: technik lub równorzędny
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń

Po szczegóły zapraszamy do sekretariatu.

Kierunki do wyboru

Opiekun medyczny

Higienistka stomatologiczna

Technik masażysta

Technik sterylizacji medycznej

 

Policealna Szkoła Medyczna – najlepsze wykształcenie

Policealna Szkoła Medyczna gwarantuje Państwu najwyższy poziom nauczania i bogaty program zajęć. Aby edukacja była jak najbardziej efektywna, dbamy o komfortową, przyjazną atmosferę, która sprzyja przyswajaniu wiedzy. Policealna Szkoła Medyczna posiada w swym programie zarówno zajęcia teoretyczne, naukę języków obcych na różnych poziomach zaawansowania, jak i zajęcia praktyczne, przygotowujące do wykonywania zawodu. Absolwenci Policealnej Szkoły medycznej uzyskują międzynarodowy dyplom i świetne kwalifikacje. Policealna Szkoła Medyczna, to szansa na zdobycie dobrego zatrudnienia zarówno w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej.

ATUT Lider Kształcenia – Policealne Szkoła Medyczna posiada swoje oddziały w całym kraju: Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Płock, Poznań, Radom, Rybnik, Słupsk, Warszawa, Wrocław.