Opiekunka dziecięca

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Opiekunka dziecięca 325905
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Opis Kierunku:

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia.

Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb.

Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi.

Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy również prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu.

Tytuł Zawodowy:

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie. W celu uzyskania tytułu zawodowego należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca: Opiekunka dziecięca może znaleźć pracę w żłobkach, domach małego dziecka, rodzinnych domach dziecka, sanatoriach, oddziałach szpitalnych, przedszkolach (pierwsza grupa rozwojowa) lub podjąć się praktyk prywatnych.

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close