Geodezja

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Zawodowej.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik geodeta 311104
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Opis Kierunku:

Technik geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.

Praca: Główne zadania zawodowe technika geodety to wykonywanie prac w ośrodkach (składnicach) dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowywanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej, wykonywanie różnorodnych prac w administracji geodezyjnej. Absolwent kierunku Geodezja może być zatrudniony w: urzędach miast i gmin -wydział geodezji, przedsiębiorstwach geodezyjnych państwowych i prywatnych, przedsiębiorstwach drogowych, przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych, biurach projektowych.

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close