Wiertnictwo

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Zawodowej.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik wiertnik 311707
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych,
GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Opis Kierunku:

Do podstawowych zadań technika wiertnika należy organizowanie pracy zespołom pracowników zatrudnionych przy robotach wiertniczych, ustalanie optymalnych warunków i parametrów procesu wiercenia, prowadzenie bieżącej dokumentacji, gromadzenie danych z przebiegu prac, opracowywanie wyników, ocenianie uzyskanych rezultatów i sporządzanie raportów oraz kontrolowanie i ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń.

Praca: Technik wiertnik może być zatrudniony w zakładach prowadzących wiercenia poszukiwawcze złóż surowców mineralnych, odmetanowanie kopalń węgla kamiennego czy też badania geologiczno-inżynierskie terenów, badania hydrogeologiczne. Poza tym może pracować w zakładach wykonujących prace geologiczne i wiercenia geofizyczne a także odwierty eksploatacyjne złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

 

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close