Szkoła Policealna

strona7

ATUT Lider Kształcenia – Policealna Szkoła Zawodowa

Policealna Szkoła Zawodowa, to szkoła, która ma uprawnienia szkoły publicznej. Nauka opiera się na podstawach programowych opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika.

W ATUT Lider Kształcenia – Policealnej Szkole Zawodowej mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

Czas trwania nauki:
od 1 do 2 lat, tj. od 2 do 4 semestrów

System zajęć: zaoczny lub stacjonarny
Uzyskany tytuł: technik lub równorzędny
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń

Po szczegóły zapraszamy do sekretariatu.